Föreningar i Kangos


Kangos Byastämma

Ordförande: Eva Kauppi Brodin

Vice ordförande: Lisbeth Mörtlund

Kassör: Anita Weinz

Ledamöter: Karl-Johan Ylivainio, Maria Sörmling,

Svante Pudas


Stämman är öppen för alla bybor och handlägger ärenden av övergripande karaktär. Stämman har verkat under mycket lång tid.


Kangos Hembygdsförening 2022

Ordförande: Paula Danielsson

Sekreterare: Henric Danielsson

Kassör: Sven Kuoppala

Ledamöter: Anna-Lena Berggård, Eila Holma, Eva Söderberg,

Stina-Greta Berggård, Kerstin Pantzare

Revisorer: Bengt Holma, Karin Ojanlatva


Nuvarande förening bildades 1972 efter gamla JUF-avdelningen som bildades 1924.


Kangos Idrottsklubb 2024

Ordförande: Jesper Väisänen

Kassör: Anni Bengtsson

Sekreterare: Patrik Persson

Ledamöter: Veronica Persson, Henrik Kauppi Brodin, Fredrik Kemi, Lis-Marie Kuoppala

Suppleanter: Maria Edefall, Margareta Rova, Malin Ylivainio

Revisorer: Christina Rova, Ellinor Edefall

Valberedning: Ulla-Britt Väisänen, Peter Johansson, Berit Kruukka


Kangos Idrottsklubbs nöjessektion: Isabelle Fredriksson, Viktor Kruukka, Ida Kauppi Brodin


Kangos Idrottsklubbs fritidssektion: Tilda Väisänen


Kangos Idrottsklubbs seniorsektion: Anne Stridsman, Berit Kruukka, Kerstin Kruukka


Föreningen bildades 1945.


Kangos Fiskevårdsområde (FVO) 2022

Ordförande: Roger Rova

Sekreterare: Henry Hjärtström

Kassör: Göran Mörtlund

Ledamöter: Kristian Stridsman, Hans Holma

Valberedning: Anders Ylivainio, Evert Silder, Algot Rova

Revisor: Christina Rova


Fiskevårdsområdet bildades 1973.


Kangos PRO

Ordförande:

Sekreterare: 

Kassör:


Stiftelsen Kangos kyrka

Ordförande:

Sekreterare:

Kassör:


Kangos Folkets Hus förening 2022

Styrelse: Göran Mörtlund, Christina Rova,

Eva Fredriksson, Kerstin Kruukka, Kurt Eriksson


Första föreningen bildades på 1940-talet, föreningen i dess nuvarande skepnad bildades 1987.


Kangos Skoterklubb 2022

Ordförande: Jonatan Edefall

Kassör: Tony Piippola

Ledamöter: Olle Mörtlund, Tommy Edefall, Erik Uusikartano

Suppleant: Mattias Rova, Anders Karkea, Stefan Sunna


Föreningen bildades 1991.


Kangos Kultur och Ekologiskola 2022

Ordförande: Anders Kruukka Karkea

Vice ordförande: Mikael Nedlund

Sekreterare: Lisa Stridsman

Kassör: Kajsa Andersson Junkka

Ledamöter: Daniel Emmoth-Karkea, Jeanette Berglund, Ulrik Gustavsson

Suppleanter: Sandra Malmestam Stridsman, Johan Väisänen


Kontakt: styrelsen@kangosskola.se


Skolan drivs som en s.k. friskola med profileringen kultur och ekologi.
Friskolan startades 1993.


Kangosfors Ekoturism Ekonomiska förening 2022

Ordförande: Henry Emmoth

Sekreterare: Gerd Persson

Kassör: Christina Rova

Ledamöter: Jan-Olof Lantto, Anne Stridsman

Suppleaner: Leif Karkea, Gunvor Ojanlatva, Ulla-Britt Väisänen

Valberedning: Arnold Edefall, Mats Ojanlatva, Anders Ylivainio

Revisorer: Lars Ylvin, Hans Holma