Föreningar i Kangos


Kangos Byastämma

Ordförande: Eva Kauppi Brodin

Vice ordförande: Lisbeth Mörtlund

Kassör: Anita Weinz 0978-32047

Ledamöter: Karl-Johan Ylivainio 0978-32006, Maria Sörmling 0978-32136,

Svante Pudas


Stämman är öppen för alla bybor och handlägger ärenden av övergripande karaktär. Stämman har verkat under mycket lång tid.


Kangos Hembygdsförening 2022

Ordförande: Paula Danielsson

Sekreterare: Henric Danielsson

Kassör: Sven Kuoppala

Ledamöter: Anna-Lena Berggård, Eila Holma, Eva Söderberg,

Stina-Greta Berggård, Kerstin Pantzare

Revisorer: Bengt Holma, Karin Ojanlatva


Nuvarande förening bildades 1972 efter gamla JUF-avdelningen som bildades 1924.


Kangos Idrottsklubb 2023

Ordförande: Jesper Väisänen

Sekreterare: Anni Bengtsson

Kassör: Patrik Persson

Ledamöter: Anne Stridsman, Maria Edefall, Fredrik Kemi, Lis-Marie Kuoppala

Suppleanter: Veronica Persson, Margaretha Rova

Valberedning: Kerstin Kruukka, Anne Stridsman

Revisorer: Christina Rova, Ellinor Edefall


Nöjes-sektionen: Åsa Alvros (sammankallande), Maria Alvros, Lee Marchant, Potjana Persson, Viktor Kruukka, Hulda Johansson, Henric Danielsson,

Isabell Fredriksson


Fritidssektionen: Ella Nilsson (sammankallande), Andreas Lindqvist, Alma Sevä, Hilma Persson, Cecilia Persson, Leif-Erik Wilsdorf


Seniorsektionen: Anne Stridsman, Kerstin Kruukka, Berit Kruukka


Föreningen bildades 1945.


Kangos Fiskevårdsområde (FVO) 2022

Ordförande: Roger Rova

Sekreterare: Henry Hjärtström

Kassör: Göran Mörtlund

Ledamöter: Kristian Stridsman, Hans Holma

Valberedning: Anders Ylivainio, Evert Silder, Algot Rova

Revisor: Christina Rova


Fiskevårdsområdet bildades 1973.


Kangos PRO

Ordförande:

Sekreterare: 

Kassör:


Stiftelsen Kangos kyrka

Ordförande:

Sekreterare:

Kassör:


Kangos Folkets Hus förening 2022

Styrelse: Göran Mörtlund, Christina Rova,

Eva Fredriksson, Kerstin Kruukka, Kurt Eriksson


Första föreningen bildades på 1940-talet, föreningen i dess nuvarande skepnad bildades 1987.


Kangos skoterklubb 2022

Ordförande: Jonatan Edefall

Kassör: Tony Piippola

Ledamöter: Olle Mörtlund, Tommy Edefall, Erik Uusikartano

Suppleant: Mattias Rova, Anders Karkea, Stefan Sunna


Föreningen bildades 1991.


Kangos Kultur och Ekologiskola 2022

Ordförande: Mikael Kangas

Vice ordförande: Henry Emmoth

Sekreterare: Cecilia Niva

Kassör: Anders Karkea

Ledamöter: Lisa Stridsman, Christer Nilsson

Suppleanter: Sandra Stridsman, Petra Fredriksson


Skolan drivs som en s.k. friskola med profileringen kultur och ekologi.
Friskolan startades 1993.


Kangosfors Ekoturism Ekonomiska förening 2022

Ordförande: Henry Emmoth

Sekreterare: Gerd Persson

Kassör: Christina Rova

Ledamöter: Jan-Olof Lantto, Anne Stridsman

Suppleaner: Leif Karkea, Gunvor Ojanlatva, Ulla-Britt Väisänen

Valberedning: Arnold Edefall, Mats Ojanlatva, Anders Ylivainio

Revisorer: Lars Ylvin, Hans Holma