Kontaktlista föreningar

Kontaktlista till några av Kangos föreningar


Kangos Byastämma

Ordförande: Eva Kauppi Brodin

Vice Ordf.Lisbeth Mörtlund

Kassör: Anita Weinz 0978-32047

Ledamot: Karl-Johan Ylivainio 0978-32006

Ledamot: Maria Sörmling 0978-32136

Ledamot: Svante Pudas


Stämman är öppen för alla bybor och handlägger ärenden av övergripande karaktär.

Stämman har verkat under mycket lång tid.


Kangos Hembygdsförening

            Ordförande: Johan Stenevad   

            v. ordförande: Sara Ljungkvist

            Sekreterare: Rolf Berggård         

            Kassör: Sven Kuoppala

            Ledamot: Eila Frank

            Ledamot: Stina-Greta Berggård

            Ledamot: Ture Aspehult

            Ledamot: Christer Frånlund         Nuvarande förening bildades 1972 efter gamla JUF-avdelningen som bildades 1924.


Kangos Idrottsklubb

OrdförandE: Paula Danielsson

Vice Ordförande :Jesper Väisänen

Sekreterare;

Kassör: Veronica Persson 070-513 38 19

Ledamot: Henrik Brodin

Föreningen bildades 1945


Kangos Fiskevårdsområde

Styrelse FVO

Ordf. Evert Silder

Sekr. Hans Holma

Kassör.

Ledamöter. Alf Stridsman och Klas Holma

Fiskevårdsområdet bildades 1973


Kangos PRO

Ordförande:

Sekreterare: 

Kassör:


Stiftelsen Kangos kyrka

Ordförande:

Sekreterare:

Kassör:Kangos Folkets Hus förening

Styrelsen:

Göran Mörtlund, Christina Rova,

Eva Fredriksson, Kerstin Kruukka, Kurt Eriksson


Första föreningen bildades på 1940-talet,

föreningen i dess nuvarande skepnad bildades 1987


Kangos skoterklubb

Ordförande: Johan Väisänen 070-6261909

Sekreterare:Tony Pippola 0978/32102

Kassör: Sandra Stridsman 0978-32066


Föreningen bildades 1991.

 

Kangos Kultur och Ekologiskola

Ordförande: Kerstin Panzare

Kassör Tore Persson 0978-32038


Skolan drivs som en s.k. friskola med profileringen kultur och ekologi.

Friskolan startades 1993.


Kangosfors Ekoturism Ekonomiska förening


             Kangosfors Ekoturism Ekonomiska förening  076-796 23 98                                                 

Ordförande: Henry Emmoth

    goran.mortlund@telia.com

Kassör: Christina Rova  0703006465                           

Ledamot: Einar Lantto    0978- 322 25

Ledamot: Nils Johansson 070- 658 51 79     skummen@telia.com

Styrelsesuppleanter:

Gunvor Ojanlatva,

Leif Karkea.

Hans Nergård

Revisorer:

Lars Ylvin

Henry Emmoth

Revisorsuppleant:

Evert Silder

Valberedning:

Anders Ylivainio, sammankallande

Algot Kauppi


Kangos Teaterklubb

Ordförande: Eila Holma 0978-32004

Sekreterare: Karin Ojanlatva 0978-32025