Kontaktlista föreningar

Kontaktlista till några av Kangos föreningar


Kangos Byastämma

Ordförande: Eva Kauppi Brodin

Vice ordförande: Lisbeth Mörtlund

Kassör: Anita Weinz 0978-32047

Ledamot: Karl-Johan Ylivainio 0978-32006

Ledamot: Maria Sörmling 0978-32136

Ledamot: Svante Pudas


Stämman är öppen för alla bybor och handlägger ärenden av övergripande karaktär. Stämman har verkat under mycket lång tid.


Kangos Hembygdsförening

Ordförande: Johan Stenevad

Vice ordförande: Sara Ljungkvist

Sekreterare: Rolf Berggård

Kassör: Sven Kuoppala

Ledamöter: Eila Frank, Stina-Greta Berggård, Ture Aspehult, Christer Frånlund


Nuvarande förening bildades 1972 efter gamla JUF-avdelningen som bildades 1924.


Kangos Idrottsklubb

Ordförande: Peter Johansson

Vice ordförande: Jesper Väisänen

Sekreterare: Malin Ylivainio

Kassör: Olle Mörtlund

Ledamöter: Maria Edefall, Veronica Persson, Fredrik Kemi, Jesper Väisänen

Suppleanter: Anni Bengtsson, Margaretha Rova

Revisorer: Christina Rova, Ellinor Edefall

Valberedning: Kerstin Kruukka, Anne Stridsman


Nöjes-sektionen: Åsa Alvros (sammankallande), Maria Alvros, Lee Marchant, Potjana Persson,

Viktor Kruukka, Hulda Johansson, Henric Danielsson, Isabell Fredriksson


Fritidssektionen: Ella Nilsson (sammankallande), Andreas Lindqvist, Alma Sevä, Hilma Persson,

Cecilia Persson, Leif-Erik Wilsdorf


Föreningen bildades 1945.


Kangos Fiskevårdsområde (FVO)

Ordförande: Evert Silder

Sekreterare: Hans Holma

Kassör:

Ledamöter: Alf Stridsman, Klas Holma


Fiskevårdsområdet bildades 1973.


Kangos PRO

Ordförande:

Sekreterare: 

Kassör:


Stiftelsen Kangos kyrka

Ordförande:

Sekreterare:

Kassör:


Kangos Folkets Hus förening

Styrelsen:

Göran Mörtlund, Christina Rova,

Eva Fredriksson, Kerstin Kruukka, Kurt Eriksson


Första föreningen bildades på 1940-talet,  föreningen i dess nuvarande skepnad bildades 1987.


Kangos skoterklubb

Ordförande: Johan Väisänen 070-6261909

Sekreterare: Tony Pippola 0978/32102

Kassör: Sandra Stridsman 0978-32066


Föreningen bildades 1991.


Kangos Kultur och Ekologiskola

Ordförande: Kerstin Panzare

Kassör Tore Persson 0978-32038


Skolan drivs som en s.k. friskola med profileringen kultur och ekologi.  Friskolan startades 1993.


Kangosfors Ekoturism Ekonomiska förening

Ordförande: Henry Emmoth

Kassör: Christina Rova

Ledamot: Einar Lantto

Ledamot: Nils Johansson

Styrelsesuppleanter: Gunvor Ojanlatva, Leif Karkea, Hans Nergård

Revisorer: Lars Ylvin, Henry Emmoth

Revisorsuppleant: Evert Silder

Valberedning: Anders Ylivainio, sammankallande Algot Kauppi


Kangos Teaterklubb

Ordförande: Eila Holma 0978-32004

Sekreterare: Karin Ojanlatva 0978-32025