Kontaktlista föreningar

KANGOSdygnet runt året om

Kangos Tätort i Pajala kommun. Byn grundades 1635 av Simon Hendersson

Kontaktlista till några av Kangos föreningar

 

Kangos Byastämma

 

Ordförande: Rolf Berggård (byaålderman) 0978-32013

Vice Ordf. Viktor Fredriksson 0978-32086

Kassör: Anita Weinz 0978-32047

Ledamot: Karl-Johan Ylivainio 0978-32006

Ledamot: Maria Sörmling 0978-32136

 

Stämman är öppen för alla bybor och handlägger ärenden av övergripande karaktär.

Stämman har verkat under mycket lång tid.

 

Kangos Hembygdsförening

 

Ordförande: Johan Stenevad,

 

v. ordförande: Sara Ljungkvist

 

Sekreterare: Rolf Berggård

 

Kassör: Sven Kuoppala

Ledamot: Eila Frank

Ledamot: Stina-Greta Berggård

Ledamot: Ture Aspehult

Ledamot: Christer Frånlund

 

 

Nuvarande förening bildades 1972 efter gamla JUF-avdelningen som bildades 1924.

 

Kangos Idrottsklubb

 

Ordförande: Anne Stridsman 073-021 98 25

Sekreterare:

Kassör: Veronica Persson 070-513 38 19

Föreningen bildades 1945

 

 

Kangos Husmodersförening

 

Ordförande: Viola Rova 0978-32049

Kassör: Asta Kuoppala 0978-32036

 

Föreningen bildades 1946.

Kvinnorna sydde genast ihop medel till vägbelysningen i byn.

 

 

Kangos Fiskevårdsområde

Styrelse FVO

Ordf. Evert Silder

Sekr. Hans Holma

Kassör. Ingvar Kauppi

Ledamöter. Alf Stridsman och Klas Holma

Fiskevårdsområdet bildades 1973

 

Kangos PRO

Ordförande:

Sekreterare:

Kassör:

 

Stiftelsen Kangos kyrka

Ordförande:

Sekreterare:

Kassör:

 

 

Kangos Folkets Hus förening

Ordförande:

Sekreterare:

Kassör:

 

Första föreningen bildades på 1940-talet,

föreningen i dess nuvarande skepnad bildades 1987

 

 

Kangos skoterklubb

Ordförande: Johan Väisänen 070-6261909

Sekreterare:Tony Pippola 0978/32102

Kassör: Sandra Stridsman 0978-32066

 

Föreningen bildades 1991.

 

 

Kangos Kultur och Ekologiskola

 

Ordförande: Peter Johansson 0978-32097

Kassör Tore Persson 0978-32038

 

Skolan drivs som en s.k. friskola med profileringen kultur och ekologi.

Friskolan startades 1993.

 

Kangosfors Ekoturism Ekonomiska förening

 

Kangosfors Ekoturism Ekonomiska förening tel: 076-796 23 98

 

Styrelse: Tel

 

Ordförande: Göran Mörtlund 070-699 50 19 goran.mortlund@telia.com

 

Sekreterare: Svante Pudas 073-838 09 82 svante@linnea.com

 

Kassör: Gerd Persson 070-250 36 98 gerdp49@gmail.com

 

Ledamot: Einar Lantto 0978- 322 25

 

Ledamot: Nils Johansson 070- 658 51 79 skummen@telia.com

 

Styrelsesuppleanter:

 

Gunvor Ojanlatva

 

Leif Karkea

 

Hans Nergård

 

Revisorer:

 

Lars Ylvin

 

Henry Emmoth

 

Revisorsuppleant:

 

Evert Silder

 

Valberedning:

 

Anders Ylivainio, sammankallande

 

Algot Kauppi

 

Kangos Teaterklubb

 

Ordförande: Eila Holma 0978-32004

Sekreterare: Karin Ojanlatva 0978-32025

 

 

Copyright © All Rights Reserved