Kontaktlista föreningar

KANGOSdygnet runt året om

Kangos Tätort i Pajala kommun. Byn grundades 1635 av Simon Hendersson

Kontaktlista till några av Kangos föreningar

 

Kangos Byastämma

Ordförande: Eva Kauppi Brodin

Vice Ordf. Viktor Fredriksson 0978-32086

Kassör: Anita Weinz 0978-32047

Ledamot: Karl-Johan Ylivainio 0978-32006

Ledamot: Maria Sörmling 0978-32136

 

Stämman är öppen för alla bybor och handlägger ärenden av övergripande karaktär.

Stämman har verkat under mycket lång tid.

 

Kangos Hembygdsförening

Ordförande: Johan Stenevad

v. ordförande: Sara Ljungkvist

Sekreterare: Rolf Berggård

Kassör: Sven Kuoppala

Ledamot: Eila Frank

Ledamot: Stina-Greta Berggård

Ledamot: Ture Aspehult

Ledamot: Christer Frånlund

 

 

Nuvarande förening bildades 1972 efter gamla JUF-avdelningen som bildades 1924.

 

Kangos Idrottsklubb

Ordförande: Anne Stridsman 073-021 98 25

Sekreterare:

Kassör: Veronica Persson 070-513 38 19

Föreningen bildades 1945

 

Kangos Fiskevårdsområde

Styrelse FVO

Ordf. Evert Silder

Sekr. Hans Holma

Kassör. Ingvar Kauppi

Ledamöter. Alf Stridsman och Klas Holma

Fiskevårdsområdet bildades 1973

 

Kangos PRO

Ordförande:

Sekreterare:

Kassör:

 

Stiftelsen Kangos kyrka

Ordförande:

Sekreterare:

Kassör:

 

 

Kangos Folkets Hus förening

Styrelsen:

Göran Mörtlund, Christina Rova,

Eva Fredriksson, Kerstin Kruukka, Kurt Eriksson

 

Första föreningen bildades på 1940-talet,

föreningen i dess nuvarande skepnad bildades 1987

 

Kangos skoterklubb

Ordförande: Johan Väisänen 070-6261909

Sekreterare:Tony Pippola 0978/32102

Kassör: Sandra Stridsman 0978-32066

 

Föreningen bildades 1991.

Kangos Kultur och Ekologiskola

Ordförande: Peter Johansson 0978-32097

Kassör Tore Persson 0978-32038

 

Skolan drivs som en s.k. friskola med profileringen kultur och ekologi.

Friskolan startades 1993.

 

Kangosfors Ekoturism Ekonomiska förening

 

Kangosfors Ekoturism Ekonomiska förening 076-796 23 98

Ordförande: Henry Emmoth goran.mortlund@telia.com

Kassör: Christina Rova 0703006465

Ledamot: Einar Lantto 0978- 322 25

Ledamot: Nils Johansson 070- 658 51 79 skummen@telia.com

Styrelsesuppleanter:

Gunvor Ojanlatva,

Leif Karkea.

Hans Nergård

Revisorer:

Lars Ylvin

Henry Emmoth

Revisorsuppleant:

Evert Silder

Valberedning:

Anders Ylivainio, sammankallande

Algot Kauppi

 

Kangos Teaterklubb

Ordförande: Eila Holma 0978-32004

Sekreterare: Karin Ojanlatva 0978-32025

 

 

Copyright © All Rights Reserved